Bli medlem

Bli medlem

Publisert av Flatås IL Webmaster den 31.01.18. Oppdatert 07.06.22.


Trykk her for å gå til registreringsskjema 

Aktivitetsavgift:
Aktivitetsavgiften innkreves to ganger pr. sesong. Faktura sendes på epost til oppgitt kontaktperson for spilleren.
Høstavgiften sendes ut i oktober og våravgiften sendes ut i april.
Avgiftsavgiften er som følger:

 

Aldersgruppe

Høstsesong

Vårsesong

7 – 9 år

800,-

800,-

10 år

1000,-

1000,-

11 år og eldre

1030,-

1030,-

 

I tillegg kreves det medlemsskap i Flatås IL for deltagelse i regi av idrettslaget. Medlemsavgiften er på kr. 300,- pr kalenderår, og kreves inn av hovedlaget. Maksbeløp pr familie er på kr. 1000,-

Faktura som ikke er betalt ved forfall, oversendes Orkla Credit for ytterligere oppfølging.

 

Merk: For å unngå å måtte betale utsendt aktivitetsavgift for inneværende høst-/vårsesong, må spiller være utmeldt innen 01.09 for høstsesongen, eller innen 01.02 for vårsesongen.