Avdelingen refunderer dommerutgifter iht signert kvittering av lagansvarlig/dommer.

Laget må legge ut for disse utgiftene (frist for betaling er 5 dager etter avviklet kamp) da avdelingen ikke kan garantere for refusjon på så kort varsel.

Utleggskjema samt kvitteringer scannes og sendes til avdelingens kasserer for refusjon. 


Dommeren skal ikke betales kontant.

1: Oppmann/kasserer oppsøker dommere for innhenting av bilag med kontonummer.

2: Ifb med kampen betales dommer fra lagskonto via appen til SMN.

3: Ved innlevering av dommerkvitteringer refunderer håndballavdelingen til lagskonto.

I tilfeller der oppmann ikke er tilstede på kampen må lagleder samle inn dommerkvitteringer og sende disse til oppmann for raskest mulig betaling. Helst samme dag.

Klubben får bøter for ubetalte dommerutgifter. Lagene må selv dekke disse bøtene hvis dommerne ikke er betalt innen 5 dager.