Dugnader

Flatås håndballavdeling er tuftet på frivillig innsats. Frivillig innsats gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at vi som avdeling skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til våre medlemmer. Dugnads inntekter er en stor del av håndballavdelingens inntekter og bidrar til å holde medlemskontingenter og treningsavgifter på et relativt lavt nivå.
Inntekten, sammen med treningsavgiften går til blant annet påmeldingsgebyr for seriespill, kamptrøyer, dommerregninger, kjøp av ekstra halltid, utstyr samt felles cuper og avkast.

Gjennom dugnadsarbeidet stifter foreldre bekjentskap med barnas nettverk. Dugnadsarbeidet skaper klubbtilhørighet.
Det gjør det mulig å være med på å 
bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø samtidig som vi skaper aktivitet for barn i lokalmiljøet.

Avdelingens livsnerve er frivilligheten. Uten den, ingen håndball avdeling.
Foreldre og medlemmer må derfor påberegne å bli med på dugnadsarbeid

 

Flatås håndball har følgende faste dugnader:

  • Varetelling for Coop Ekstra på Flatåsen (1 - 2 personer pr. lag)
  • Tilsynsvakt i Flatåshallen (Hvert lag får tildelt egne vakter de har ansvar for. Ved tildeling av vakter blir det hensyntatt hvor mange spillere det finnes på laget. Det er laglederne som har ansvaret for at tilsynsvaktene blir fordelt på foreldregruppen i laget. Hjelp til slik at ansvaret deres blir lettere).
  • Salgsdugnad av et produkt (Her varierer produktet fra år til år)

Pr. i dag gis det ikke mulighet for å kjøpe seg fri fra dugnad.

 

Utover dette har de fleste lagene også sine egne dugnader for å kunne delta på flere turneringer, treningsleir, kjøpe utstyr/trenings tøy eller for å kunne arrangere sosiale aktiviteter for spillerne. Dette arbeidet gjør at egenandelen ved slike aktiviteter blir lav.

I henhold til NIFs lovverk så skal alle inntekter og utgifter tilknyttet et idrettslag gå inn og ut av klubbens bankkonto og føres i klubbens regnskap. Dette medfører at det er ulovlig å motta og oppbevare inntekter fra bl.a. dugnad privat.

 

Vi vil takke alle som bidrar med dugnadsarbeid i avdelingen vår, dere er med å bidrar til at vi kan gi barna våre gode håndball opplevelser gjennom sesongen.