Her finner du en beskrivelse av organiseringen i Flatås Håndball, herunder rollebeskrivelser og ansvar for styremedlemmer, samt rutiner og lignende for hele avdelingen. 

Organisasjonsplanen er gjenstand for endring i den grad det er behov for det. Alle endringer besluttes av styret.
Gjeldende versjon finner du under.

Innspill eller spørsmål til organisasjonsplanen stilles til en av styrerepresentantene.