Alle lag skal opprette en lagskonto i Sparebank1 SMN.
 
Det tas kontakt med daglig.leder@flatas.no for opprettelse av slik konto.

Bakgrunnen for pålegget er å raskt kunne refundere utgifter til lagene, samt sikre at lagets midler oppbevares på en betryggende måte.
Når laget trenger å disponere midler fra lagkontoen skal uttak av penger kun skje mot bilag, faktura eller lignende dokumentasjon.

 

 

Ref. NIF Økonomihåndbok for idrettslag:
Lagskassen inngår i idrettslagets midler, og utbetales ikke ved opphør av lag.