Alle lag skal opprette en lagskonto i Sparebank1 SMN.

Det tas kontakt med økonomiansvarlig i Håndballstyret for opprettelse av slik konto.

Bakgrunnen for pålegget er å raskt kunne refundere utgifter til lagene, samt sikre at lagets midler oppbevares på en betryggende måte.