Flatås Håndball har utarbeidet en sportsplan som ligger til grunn for all sportslig aktivitet i klubben.
Gjeldende sportsplan har vært på høring hos alle lag og godkjnet på det årlige medlemsmøte mars 2022 i forkant av at styret gjorde denne gjeldende.

Sportsplanen er et levende dokument og bør  evalueres av styret årlig..