Årlig Medlemsmøte 2021

Årlig Medlemsmøte 2021

Publisert av Marte Nabyonga Mpagi den 24.03.21. Oppdatert 24.02.22.

Møtet avholdes i utgangspunktet på Sosialrommet i Flatåshallen.
Ved stor påmeldingen vil vi grunnet koronapandemien endre til å ha medlemsmøtet digitalt over Teams. Det er derfor viktig at styret får vite hvem som ønsker å delta på forhånd.

Påmelding må skje innen søndag 11 april ved at man sender en e-post til styreleder.flatas.handball@gmail.com med tittel «Påmelding årlig medlemsmøte Flatås håndball» Oppgi navn og om man er stemmeberettiget.
Dersom vi kjører et digitalt møte så vil påmeldte få tilsendt link til teamsmøtet på mail.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Flatås IL i minst én måned, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Uansett har alle møterett, talerett og forslagsrett.

Dersom noen har forslag som ønskes behandlet må dette sendes styret på e-post til styreleder.flatas.handball@gmail.com  senest 1 uke før medlemsmøtet, dvs. senest den 6. april 2021.
Bruk vedlagt mal for forslag til årlig medlemsmøte.


Styret består i dag av åtte medlemmer, hvorav fire går av etter årets medlemsmøte. Styret har bestemt at etter det årlige medlemsmøtet skal det sittende styret bestå av fem medlemmer. Det er derfor ønskelig å få inn en kanditat for den ledig styreplassen.
Har du et ønske om å bidra ved å sitte i håndballstyret, så send gjerne en mail til styreleder.flatas.handball@gmail.com 

 

Hvis det viser seg at ingen tar kontakt, så må alle lag bortsett fra kull 2013, som ikke har en representant i styret pr. dags dato være klar til å stille med en representant  fra foreldregruppen som kan velges inn (Dette gjelder J2011, J2010, G2009, G2008).

 

Innkomende lagsrapporter vil legges til vedlegget "årsberetning 2020", og eventuelle forslag vil legges til vedlegget  "saksliste" senest 8 april.

 

Velkommen til årlig medlemsmøte

Med sportslig hilsen

Håndballstyret