Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Publisert av Kristian Lian den 27.02.19.

Håndballavdelingen kaller inn til årsmøte tirsdag 5. mars kl 19.00-21.00 på Sosialrommet i Flatåshallen. 

 

Saksliste

1. Godkjenning fremmøtte stemmeberettigede

2. Godkjenning innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av 2 representanter til signering protokoll

5. Årsberetning 2018

6. Regnskap 2018

7. Budsjett 2019

8. Valg Håndballstyret 2019