Sportsplan

Flatås Håndball har utarbeidet en sportsplan som ligger til grunn for all sportslig aktivitet i klubben. Gjeldende sportsplan har vært på høring hos alle lag i forkant av at styret gjorde denne gjeldende.

Sportsplanen skal evalueres av styret årlig. Innspill sendes til styret v/ sportslig leder.

Sportsplan 2014-2015
Vedlegg til sportsplan 2014-2015
Powered by: Bloc