Organisasjonsplan


I dette PDF-dokumentet finner du en beskrivelse av organiseringen i Flatås Håndball, herunder rollebeskrivelser og ansvar for styremedlemmer, samt rutiner og lignende for hele avdelingen.

Organisasjonsplanen er gjenstand for endring i den grad det er behov for det. Alle endringer besluttes av styret.

Innspill eller spørsmål til organisasjonsplanen stilles til en av styrerepresentantene.Powered by: Bloc