Bli medlem

Publisert av Flatås IL Webmaster den 31.01.18. Oppdatert 02.03.18.


Trykk her for å gå til registreringsskjema 

Aktivitetsavgift:
Aktivitetsavgiften innkreves to ganger pr. sesong. Faktura sendes på epost til oppgitt kontaktperson for spilleren.
Høstavgiften sendes ut i oktober og våravgiften sendes ut i februar.
Avgiften for sesongen 2015/2016 blir som følger:

AldersgruppeHøstsesongVårsesong
7 - 9 år:600,-600,-
10 år og eldre800,-800,-
For familier med to eller flere aktive barn gis -10% rabatt på aktivitetsavgiften til alle barn innen samme idrettsgren.

I tillegg kreves det medlemsskap i Flatås IL for deltagelse i regi av idrettslaget. Medlemsavgiften er på kr. 250,- pr kalenderår, og kreves inn av hovedlaget. Maksbeløp pr familie er på kr. 600,-

Dersom barnet allerede er medlem av Flatås IL gjennom en annen idrettsgren (f.eks fotball), dekker hovedlagsmedlemsskapet også deltagelse på håndball.

Faktura som ikke er betalt ved forfall, oversendes Orkla Credit for ytterligere oppfølging.

 

Merk: For å unngå å måtte betale utsendt aktivitetsavgift for inneværende høst-/vårsesong, må spiller være utmeldt innen 01.09 for høstsesongen, eller innen 01.01 for vårsesongen.