Årlig Medlemsmøte 2022

Årlig Medlemsmøte 2022

Publisert av Marte Nabyonga Mpagi den 22.02.22.
Møtet skal behandle regnskap, årsmelding og budsjett samt innmeldte saker.

Påmelding må skje innen søndag 13 mars ved at man sender en e-post til styreleder.flatas.handball@gmail.com med tittel «Påmelding årlig medlemsmøte Flatås håndball» Oppgi navn og om man er stemmeberettiget.

Minner om at det ble vedtatt på forrige årlige medlemsmøte:

1.       Pliktig oppmøte på håndballs årlige medlemsmøte for styremedlemmer.

2.       Pliktig oppmøte på håndballs årlige medlemsmøte for minst en representant fra hvert lag foruten styremedlemmer.
 

(Styret anbefaler at representanten laget velger er stemmeberettiget).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Flatås IL i minst en måned, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Uansett har alle møterett, talerett og forslagsrett.

 

Styret består i dag av fem medlemmer, hvorav disse fire er på valg.  

Marte Mpagi: leder/sportslig leder eldre
Marte Hollum: nestleder/sportslig leder yngre
Lill Foss: materialforvalter
Kjersti Bystrøm Larsen: styremedlem

Tre stiller til gjenvalg og en er usikker.


Det er alltid bra med nye folk og nye ideer. Har du et ønske om å bidra ved å sitte i håndball styret og vil stille til valg, så send en mail til
styreleder.flatas.handball@gmail.com  innen 8 mars.

 

Dersom noen har forslag som ønskes behandlet må dette sendes styret på e-post til styreleder.flatas.handball@gmail.com  senest 1 uke før medlemsmøtet, dvs. senest den 8. mars 2022.
Bruk vedlagte mal for forslag til årlig medlemsmøte.

 

Regnskap og budsjett vil bli lagt ut. Eventuelle forslag vil legges til vedlegget for sakslisten og lagsrapporter legges til vedlegget årsberetningen senest 9 mars.

 

Velkommen til årlig medlemsmøte

Med sportslig hilsen

Håndball styret